Filmer för att stötta och uppmuntra personalen i pandemins spår

Ninni Länsberg har i dessa omvälvande tider skapat filmer för personal inom vård och äldreomsorg. Peptalk2020 och den engelska varianten The Tools2020. Filmerna säljs nu till kommuner, privata vårdbolag och Regioner.  Med filmen följer ett samtalsunderlag för cheferna då man visar filmen på ett personalmöte. 


Förväntade effekter av att personalen får se filmen på 12 minuter:

1. De känner sig sedda och uppskattade.

2. Förstår värdet av att hålla ihop i en orolig tid.

3. Använder sin lediga tid till att återhämta sig

4. Att de uppmuntrar varandra

5. Att de avstår från att bygga upp skräckscenarier

6. Cheferna får stöd i att ge motivation och skapa hållbara arbetsplatser

Mod, Verktyg, Tips och Inspiration 
Vill Ni köpa in filmen till er personal så kontaktar ni Ninni Länsberg för en offert. Denna film gör skillnad för er.

Tel: +46 731 - 82 80 56,

 e-post: hello@ninnilansberg.se