Vi har utvecklat en ny digital hälsorobot, som visat ökad hållbar hälsa, bättre resultat genom
lägre skadlig stress och högre effektivitet i företag. 

Vår evidensbaserade lösning verkar på både individ- och företagsnivå.

  • Medarbetare får stöd för självledarskap och beteendeförbättringar genom självinsikt och  självreflektion.
  • Som chef får du i realtid stöd för bättre dialog med medarbetaren, samverkan och självstyrande.
  • Ledning får insikt i hälsoarbetet och kan skapa förebyggande insatser för att i slutändan öka effektivitet och lönsamhet.

Kort sagt så skapas en än mer attraktiv arbetsplats med välmående personal.
För att få utförlig presentation så kontakta Ninni. 

Tel: +46 731 - 82 80 56,

 e-post: hello@ninnilansberg.se  


Digital hälsorobot med statligt stöd 

Hälsorobot