Låt Insidan bli din medspelare

Jag är konsult inom arbetsrelaterad ohälsa och omställning.

Ni kan anlita mig för personalärenden.


Ninni Länsbergs CV...                                                                                                 

  • Författare till boken FRISKT JOBBAT Om stress, livsbalans och hållbara arbetsplatser.
  • Driver Insidan AB 
  • Teologiska Högskolan i Stockholm 4 år  
  • Lunds Tekniska Högskola Rehabiliteringspedagogik för långtidssjukskrivna
  • NTNU Karriärerådgivning Proffråd
  • Axelssons gymnastiska Institut
  • 54 år
  • Föreläsare inom Stress, arbete och hälsaBILD powerp frisktjpg