Tillby Din mest verdifulle medarbeider en Gullpakke

Gullpakken i Norskt arbeidsliv


Når din mest verdifulle medarbeider settes ut av spill, helt eller delvis, har du nå mulighet for å tilby vedkommende en unik støttetjeneste. Ved lengre sykdom, krise i familie, sorg eller når noen møter veggen, er det viktig og helt avgjørende at din nøkkelmedarbeider har tilgang til profesjonell støtte. Tjenesten tilpasses individuellt.

 I 3 måneder har dere tilgang på meg og min kompetanse.  Jeg kommer til dere med bil, tog eller fly for å møte deres ansatte uansett hvor i landet dere holder til. Jeg blir en medspiller og partner i medarbeiderens situasjon. Verktøyet er rådgivning, individuelle samtaler, mail/telefonkontakt. Jeg kan bli med på møte med NAV eller med leder eller ektefelle.  Å ha tilgang til en som loser en og går sammen med en er meget verdifullt og kan være avgjørende for en best mulig prosess.
I Gullpakken inngår 1-2 samtaler med ansvarlig leder der det er behov for dette. Alt er inkludert i pakken. 

Vi teller ikke timer vi teller verdien. Full diskresjon og ingen journaler.

RING MEG!                      921 20 068

.

Spesialist

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.